Geomaxxx BV is een dynamisch bedrijf dat al ruim 35 jaar gespecialiseerd is in maatvoering in de bouw en hiermee bedoelen we maatvoering in de breedste zin van het woord.
Dit betekent dat we uw projecten van begin tot het eind of anders gezegd vanaf de 1e heipaal tot aan de dakopbouw maatvoering technisch perfect kunnen begeleiden.
Onze corebusiness is dan weliswaar maatvoering in de bouw, maar daarnaast doen we eigenlijk nog veel meer wat met meten te maken heeft en u kunt dus voor al uw meetkundige vraagstukken bij ons terecht.

We zijn actief in diverse bouwsectoren, zoals woningbouw, utiliteitsbouw, industriële bouw, civiele bouw en infrastructurele bouw.
We hebben inmiddels meer dan 35 jaar ervaring opgedaan en hebben onze diensten mogen verlenen aan ruim 2200 projecten, welke we samen met onze klanten hebben gerealiseerd.
Zoals gezegd heeft Geomaxxx BV naast maatvoering ook nog andere disciplines in huis waar u als klant afzonderlijk of gecombineerd gebruik van kunt maken.

Onze opdrachtgevers verlangen vandaag de dag 100% commitment  van een dienstverlenend bedrijf. Die betrokkenheid van onze specialisten buiten en natuurlijk ook binnen is dat stukje meerwaarde waarmee wij ons denken te onderscheiden van de rest. Wij zijn als het ware een verlengstuk van uw eigen “keuken” als we het zo mogen uitdrukken.

Advies

Advies tijdens de ontwerpfase.
Maatvoering technisch advies tijdens de gehele bouw periode vanaf het ontwerp tot en met de afbouw.
Het maken van maatvoeringsplannen ten behoeve van de methodiek en de beheersing van de maatvoering tijdens de bouwfase.
Het opstellen van begrotingen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.
Budget bepaling voor grootschalige projecten.
Afstemmen budget in relatie tot de juiste methodiek.

Bouwkundige maatvoering

Maatvoering technische begeleiding van bouwprojecten.
Infrastructurele projectbegeleiding.
Uitvoeren van deformatiemetingen.
Petrochemie, nieuwbouw, modificaties voorbereiden en begeleiden.
Offshore.
As-Built metingen + rapportages.
Heldere rapportages met onderbouwing.
Inventariseren afwijkingen + analyse.

Landmeten

Inmeten bestaande situaties ten behoeve van het ontwerp.
Digitale kaartvervaardiging.
Kadastrale metingen.
Uitzetten begrenzing, grenscontrole, inpassen nieuwbouw.
Begeleiding van splitsing van percelen.
Meten van dwars- en lengteprofielen.
DTM metingen, volume berekeningen.
Grondverzet en bepalen grondbalans.