Bedrijfsprofiel

Certificeringen
GeoMaxxx BV is vanzelfsprekend VCA en ISO gecertificeerd.
Dat we ons dagelijks op uiteenlopende projecten bevinden betekent ook dat we dagelijks met onze veiligheid bezig zijn.
Ook qua organisatie vergt dit de nodige aandacht.

Toleranties
Succesvol opereren kan alleen door de gestelde toleranties van de klant als uitgangspunt te nemen en in de hedendaagse bouwwereld zijn de toleranties marginaal en in sommige gevallen zelfs al bijna niet haalbaar. Wij kunnen u erbij helpen, zodat het beheersbaar word.
Wij beschikken over ruime kennis van zaken en met behulp van ons geavanceerd instrumentarium en equipement met de juiste software kunnen we eigenlijk alle denkbare projecten voor u uitvoeren. Voor ons ligt als het ware geen lat te hoog.
De hedendaagse ontwerpen zijn veelal zeer gecompliceerd en vragen daarom veel aandacht van de maatvoering en welke methodiek er nodig is en hoe beheers je nou zo iets. Die beheersbaarheid en het binnen de toleranties blijven werken is voor velen een probleem, maar voor GeoMaxxx BV is dit juist een van de sterke punten waarin wij ons denken te onderscheiden.
GeoMaxxx BV is zich er van bewust dat door het hanteren van minimale toleranties het er voor u niet eenvoudiger op word, maar wij zijn in staat om u volledige meetkundige ondersteuning te bieden, zodat die toleranties voor u geen probleem meer zijn, zodat u zich volledig kunt concentreren op het bouwproces.
Opdrachten worden dan ook uitgevoerd volgens de hedendaagse maatstaven en daarbij is de wijze van informeren, registreren en archiveren per opdracht ook maatwerk.

Kwaliteit
Kwaliteit wordt doorgaans gemeten aan de hand van standaard certificatiesystemen. Ook in de bouw worden dergelijke systemen gehanteerd. Maar waar het in de praktijk werkelijk om draait, wordt vaak over het hoofd gezien.
Zo zijn zaken als 7 dagen per week en 24 uur per dag inzetbaar zijn, ervaren mensen, werken met een hoogwaardig landmeetkundig instrumentarium, flexibel inspelen op de wensen van de klant en het waarmaken wat je belooft voor ons standaard ingrediënten. Het zijn enkele aspecten waarop toeleveranciers worden afgerekend.
Bij GeoMaxxx BV zijn die kwaliteiten een vanzelfsprekendheid. Logisch, want het ervaren bedrijf levert de meetkundige ingrediënten die als basis dienen om infrastructurele projecten, woon-, kantoor- en industriële gebouwen invulling te geven. Dat kan alleen wanneer opdrachtgevers als constructeurs, architecten, aannemers, staal- en gevelbouwers, gemeenten en het kadaster blindelings op ons werk kunnen vertrouwen.

Partner
GeoMaxxx BV als bouwpartner, omdat samenwerking onze grondslag is. Wij gaan systematisch en structureel te werk. De lijnen zijn kort en de projectorganisatie is strak ingevuld. Onze medewerkers zijn allround, zelfstandig, denken mee met de opdrachtgever en worden continu geïnformeerd en ondersteund door de projectleiding van binnenuit. Een typische toegevoegde waarde. Voor ons is alleen het beste goed genoeg. We beschikken dan ook over een hoogwaardig instrumentarium van het topmerk Leica.
Ook kunt u bij ons terecht voor het uitvoeren van primaire metingen en deformatiemetingen, waarbij zelfregistrerende digitale waterpasinstrumenten worden ingezet en vanzelfsprekend is de apparatuur voorzien van geavanceerde software. Dit geldt voor buiten, maar zeker ook op kantoor, zodat niet alleen het meetwerk zelf, maar ook de digitale projectvoorbereiding en verwerking, c.q. het leveren van heldere rapportages vlot kunnen worden verzorgd.

Toekomst
Inspelend op de toekomst is GeoMaxxx BV ook in dit opzicht uw juiste metrologische keuze.
Wij zijn altijd up to date voor wat betreft het in te zetten personeel en instrumentarium.
Ook onze markt is continu aan veranderingen onderhevig en onze opdrachtgevers verwachten van ons maximale flexibiliteit en inzetbaarheid en ook dat wij in staat zijn om op die veranderingen in te spelen.

Advies

Advies tijdens de ontwerpfase.
Maatvoering technisch advies tijdens de gehele bouw periode vanaf het ontwerp tot en met de afbouw.
Het maken van maatvoeringsplannen ten behoeve van de methodiek en de beheersing van de maatvoering tijdens de bouwfase.
Het opstellen van begrotingen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.
Budget bepaling voor grootschalige projecten.
Afstemmen budget in relatie tot de juiste methodiek.

Bouwkundige maatvoering

Maatvoering technische begeleiding van bouwprojecten.
Infrastructurele projectbegeleiding.
Uitvoeren van deformatiemetingen.
Petrochemie, nieuwbouw, modificaties voorbereiden en begeleiden.
Offshore.
As-Built metingen + rapportages.
Heldere rapportages met onderbouwing.
Inventariseren afwijkingen + analyse.

Landmeten

Inmeten bestaande situaties ten behoeve van het ontwerp.
Digitale kaartvervaardiging.
Kadastrale metingen.
Uitzetten begrenzing, grenscontrole, inpassen nieuwbouw.
Begeleiding van splitsing van percelen.
Meten van dwars- en lengteprofielen.
DTM metingen, volume berekeningen.
Grondverzet en bepalen grondbalans.